VII Międzynarodowe Sympozjum Naukowe nt. Klimat pola uprawnego

Meteorologia i klimatologia w służbie rolnictwa i turystyki

Zamość - Łuck, 27- 29 września 2012 r.


29 września 2012 r.
miejsce obrad:
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Szymona Szymonowica w Zamościu,
Instytut Przyrodniczo -Techniczny
                 
Wygłoszone referaty
  Model MoBiLE DNDC jako narzędzie do prognozowania wielkości emisji gazów cieplarnianych

dr inż. Jędrzej Nyćkowiak,
dr hab. Jacek Leśny

Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

strona tytułowa (*.pdf - 277 kB)

streszczenie (*.pdf - 32,5 kB)

         
Referujący: dr inż. Jędzrzej Nyćkowiak   J. Leśny        
                 
  Spektralne wskaźniki roślinności jako odzwierciedlenie dobowej i sezonowej zmienności parametrów biofizycznych różnych gatunków roślin uprawnych

mgr inż. Bogna Uździcka,
dr inż. Radosław Juszczak,
prof. dr hab. Janusz Olejnik

Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

strona tytułowa (*.pdf - 277 kB)

streszczenie (*.pdf - 32,5 kB)

       
Referująca: mgr inż. Bogna Uździcka  

R. Juszczak
(z archiwum UP Poznań)

 

J. Olejnik
(z archiwum UP Poznań)

   
   
 
   
 
   
 
   
 
   
                 
Sesja posterowa            
 
Od lewej: Katarzyna Bernat (PWSZ Zamość), mgr inż. Małgorzata Lipiec, mgr inż Marcin Lipiec (WNR Zamość UP Lublin)   Postery
                     
W czasie sesji posterowej swoje uwagi wnosili:
     
Przewodniczący sesji posterowej:
dr hab. inż. Andrzej Żyromski prof. nadzw.
(UP Wrocław)
  dr
Krzysztof Bartoszek
(UP Lublin)
  dr hab.
Andrzej Samborski
(WNR Zamość
UP Lublin)
  prof. dr hab.
Janusz Miczyński
(UR Kraków)
       
Brak
zdjęcia
prof. dr hab.
Bożena Michalska
(ZUT Szczecin)
  dr hab.
Jacek Leśny
(UP Poznań)
  dr
Krzysztof Siwek
(UMCS Lublin)
  prof. dr hab.
Józef Kołodziej
(UP Lublin)
  mgr
Aneta Dymerska
(UWM Olsztyn)
                     
Obrady VII Sympozjum:   27.09.2012   28.09.2012   29.09.2012

Zbigniew Mazur, 2012; testy: 1024 x 768 px; Firefox 9.0.1